Tha clas 5 air a bhith ag ionnsachadh beagan Gàidhlig còmhla ri Mrs Morgan.

P5 have been busy learning some Gaelic phrases with Mrs Morgan.

Ciamar a tha thu? (Kimmer a ha oo) – How are you?

Tha gu math. (Ha goo ma) – I’m fine.

Feasgar math (Feska ma) – Good afternoon.

keep-calm-and-speak-gaelic