Ainmean na Seann-Ghàidhlig – Old Gaelic Tree Names. 

Beith Birch
Coll Hazel
Dair Oak
Feàrn Alder
(h) Uath Hawthorn
Iubhar Yew
Luis Rowan
Nuin Ash
Ruis Elder
Suil Willow

Ainmean na Gàidhlig A-nise – Modern Gaelic Tree Names

Beith Birch
Calltainn Hazel
Darach Oak
Feàrn Alder
Sgitheach Hawthorn
Iubhar Yew
Caorann Rowan
Uinnseann Ash
Droman Elder
Seileach Willow