Bha P5 ag ionnsachadh an oran ”Thoir-a-nall Ailean thugam” an diugh.

During our Feis Rois sessions, P5 learn to play a variety of musical instruments to some Gaelic songs.

feis-1feis-2feis-3feis-4